Businessmeeting

Vikten av att vara objektiv i nyhetsbranchen

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Den måste kunna göra en korrekt bedömning av vad som är nyhetsvärde och ge opartisk rapportering. Detta är en utmanande uppgift, eftersom nyhetsorganisationer ofta är ovilliga att rapportera det goda i situationer, men det finns några allmänna principer som du bör följa. För det första bör det stå klart för läsarna vilken typ av nyhetsorganisation de har att göra med, eftersom olika typer av nyhetsorganisationer har olika redaktionella riktlinjer. Det är bäst att avgöra vad syftet med din nyhetsorganisation är innan du börjar arbeta med denna aspekt. Se till att du är tydlig med om ditt pressrum fungerar på nyheter, aktualiteter, affärer, underhållning, sport eller väder.

Oberoende journalist

Journalister bör inte vara alltför nära identifierade med sina nyhetsorganisationer. Det finns en risk för intressekonflikter, eftersom de kan frestas att använda personliga relationer för att informera beslut som påverkar deras anställning. Det är också mycket viktigt att de är oberoende av sin organisation och att deras rapportering bör vara fri från eventuella intressekonflikter. Nyhetsorganisationer bör följa strikta kriterier när de fattar sina redaktionella beslut. Undvik att publicera nyheter som innehåller någon åsikt som anses vara politisk, och se till att undvika att ge dina läsare ett falskt intryck. Sådana punkter kommer också att avvisas av många mediekataloger och online-mediedatabaser. Nyhetsredaktioner bör noggrant hantera sin kontakt med politiker. Det bör inte vara uppenbart att det arbetar på regeringens vägnar, och personalen bör undvika alla förslag om att de lobbar för regeringen. De bör undvika ett alltför nära förhållande mellan deras pressrum och det politiska etablissemanget, och om de är tveksamma, fråga sin politiska rådgivare. Nyhetsorganisationer bör inte begränsas av nationella gränser och rapportering av evenemang i länder som är i nyheterna kan ofta bäst undvikas. Nyhetsrapporteringen bör vara opartisk och informativ, och all information som kan påverka den allmänna opinionen bör undvikas. En stor fördel med globaliseringen är att den möjliggör större åsiktsmångfald och fler synsätt på nyhetsrapportering.

Alla nyhetsorganisationer bör följa en uppförandekod, och mediedatabaser bör ha detta dokument uppdaterat. Denna kod bör tydligt ange alla etiska normer som deras pressrum har på plats. Den bör också innehålla några exempel på partiskhet och misslyckanden att rapportera nyheter, inklusive fall där en stor nyhetsorganisation har gjort ett misstag. Om din nyhetsorganisation inte följer dessa grundläggande regler är det egentligen inte en opartisk nyhetsorganisation. Även om du kanske inte nödvändigtvis vara helt säker på att det är opartiskt och det finns säkert tillfällen då nyheterna kan vara partisk, bör bristen på partiskhet vara tydlig för dina läsare.

nyhetsbevakning.se finns en rad information som handlar om tidningar och nyheter.