Blogg

Du får ofta en individuellt satt lön som fysioterapeut

Det är såklart väldigt intressant för dig som individ vad du får i lön som fysioterapeut. Värt att känna till är dock att lönen kan skilja sig åt beroende på många olika faktorer. Därmed behöver du bilda dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig i termer av lönesättning när du ger dig in i denna bransch. Läs vidare så berättar vi mer!

4 faktorer som påverkar din individuella lön som fysioterapeut

När det kommer till hur mycket pengar du får i lön som fysioterapeut bör du känna till att lönesättningen bland annat påverkas av följande faktorer:

  • Utbildning och erfarenhet. Fysioterapeuter tjänar generellt sett lite mer pengar just bättre utbildning och mer erfarenhet de har.
  • Geografisk placering. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är den geografiska placeringen. Det är nämligen så att lönesättningen kan variera lite grann beroende på var i landet du jobbar. Vanligtvis är lönerna lite högre i städerna än ute på landsbygden.
  • Arbetsgivare eller uppdragsgivare. Oavsett om du har en traditionell anställning eller jobbar för ett bemanningsföretag är även ditt val av arbetsgivare eller uppdragsgivare viktig. Vissa av dessa betalar nämligen sina anställda lite mer än vad andra gör. Till exempel har det ofta stor betydelse inom vilken sektor och bransch du jobbar.
  • Specialisering. Du kan ofta få lite mer i lön som fysioterapeut om du har valt att specialisera dig inom något visst område av detta yrke. Detta gäller inte minst om specialiseringen ifråga är en väldigt eftertraktad sådan som det för tillfället råder en stor efterfrågan på.

Vad detta innebär konkret för din lönesättning

Vad innebär då detta konkret för din lönesättning, kanske du undrar? Svenska fysioterapeuter tjänar generellt omkring 30 000 till 40 000 kronor i månaden. Genomsnittet ligger dock någonstans kring 34 300 kronor inom offentlig sektor respektive 34 800 kronor inom den privata sektorn. Som vi redan har nämnt kan du vanligtvis räkna med att få lite mer i ditt lönekuvert om du har en gedigen utbildning, mycket erfarenhet och kanske till och med är något av en specialist inom ditt område.