Businessmeeting

Yoga – träning och meditation

Yoga är en övning av meditation och motion. Yoga brukar beskrivas som en “a-moralisk praxis,” eftersom det är mycket baserat på en filosofi, och medan det finns många filosofier som är populära, den faktiska utövandet av yoga, eller disciplin yoga som praktiseras av de flesta människor, är helt annorlunda från varandra. Yoga är en metafysisk disciplin, vilket innebär att det handlar om att titta inom sig själv för den energi, energi som kan göra en kan uppnå inre frid och harmoni.

Även om vissa människor tycker att bruket av yoga något alienerande, är den sanna innebörden av yoga verkligen lätt att förstå. Det finns tre ord som definierar utövandet av yoga, ställningar och meditation. Alla dessa är viktiga aspekter till yoga, men med en annan betoning än andra. Positioner, är de fysiska representationer av åtgärder i förhållande till universum. De tros göras i rätt ordning, eller under rätt tid, enligt teorier från vissa lärare. Om en person kan uppnå ställningar i rätt ordning, och även upprätthåller dem korrekt, då de har nått ett tillstånd av perfekt meditation.Ställningar är de fysiska manifestationerna av mentala tillstånd. Medan ställningar själva är avsedda att hjälpa dig att uppnå tillståndet för meditation, en person som kan hålla sin kropp i rätt hållning och kan uppnå lugn kommer att kunna hålla ett tillstånd av meditation. Dessa ställningar sägs också bidra till att förbättra din hållning. Det kan verka som det inte finns någon skillnad mellan en yoga hållning och en ordentlig sittande ställning, men om du kan uppnå perfekt meditativa stater, kommer du att finna att de olika ställningar kommer att bidra till att utveckla en mer raffinerad form av sittande.

Söka ett inre frid

Meditation är handlingen att titta inom sig själv för att hitta ett svar på några av livets svåraste frågor. Även om detta tros vara sinnestillstånd att gudomen kallas Vishnu själv in på sitt sökande, meditation är också tänkt att hjälpa en att finna inre frid.

Yoga har många former, var och en med sina egna namn, såsom Ashtanga, Bikram, Hatha, Iyengar, Kundalini, Power Yoga, Power Iyengar, Power Hatha, Power Kundalini, och så vidare. De flesta människor förstår inte helt mekaniken i vad de gör och kommer att sluta göra misstag, och även skada sig själva eller andra. Att komma in i rätt tänkesätt är mycket viktigt för en persons praktik av yoga. Det finns många sätt att göra det, inklusive att göra en session av yoga i ett rum och försöker förbli orörlig under en viss tid. Andra kanske föredrar att göra sessionen i en utomhus plats, omgiven av naturen, eller på en strand.

Yoga är en bra metod för motion och meditation, som är avsedda att hjälpa dig att komma i kontakt med din inre anda. Det är bäst att välja en disciplin som du är bekväm med, eller åtminstone förstå innan du börjar.

Detta är en bra sida fitnesstraning.se om träning